Н. Нанков: За 2018 г. предвиждаме 18 млн.лв за ВиК инфраструктура в бюджета - bulgaria.utre.bg

Н. Нанков: За 2018 г. предвиждаме 18 млн.лв за ВиК инфраструктура в бюджета

13 декември 2017, 18:15 | Дани Стоянов
  • Снимка:
    МРРБ

Европейските средства също не са достатъчни и не са панацея за решаване проблемите на отрасъла

Очакваният недостиг за финансиране на отрасъл ВиК през следващото десетилетие ще е в размер на 5,5 млрд. лв. и, ако не се намери решение, този проблем ще забави постигането на съответствие с директивите до 2037 г. Това съобщи при участието си в съвместното заседание на парламентарните комисии по околна среда и води и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, предаде пресслубата на МРРБ.

Пред народните представители министърът и ресорният заместник-министър Малина Крумова представиха проекта на Стратегия за финансиране на отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ и напредъка по финансираните с европейски средства ВиК проекти.

"В бюджета на МРРБ за 2018 г. са предвидени над 18 млн. лв. за ВиК инфраструктура", посочи Николай Нанков.

"Средствата ще бъдат използвани за реконструкция на водопроводни мрежи в населените места. Ресурсът е много далеч от реалните нужди, тъй като денонощно в изправност трябва да бъдат поддържани освен 90 000 км ВиК мрежа, още 5000 резервоара, над 3000 помпени станции, над 90 пречиствателни станции и 6000 водоизточника с прилежащите им санитарно-охранителните зони. Близо 99% от населението живее в селища с централизирано водоснабдяване, но канализацията все още не е напълно изградена. А това, което е направено в миналото, е технологично и физически остаряло, тъй като отрасълът работи в условия на хронично недофинансиране. Друг проблем пред ВиК операторите са големите загуби на вода и обезлюдяването на малките населени места, в които обаче изградената инфраструктура трябва да продължи да се поддържа", стана ясно от думите на министъра.

Със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ бяха изградени или рехабилитирани над 50 пречиствателни станции за отпадъчни води и над 2500 км водопроводи и канализация. Инвестиции бяха направени и по Програмата за развитие на селските райони. Сега по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г. е предвидено с около 1,5 млрд. лв. да бъде изградена ВиК инфраструктура и да се приложат мерки за повишаване на енергийната ефективност в някои ВиК оператори, като в Добрич например, които доставят питейна вода на помпажен принцип.

Министърът обясни, че европейските средства също не са достатъчни и не са панацея за решаване проблемите на отрасъла. Освен това, такива не са осигурени за привеждане в съответствие на агломерациите между 2000 и 10000 е.ж., както и за финансиране на забавилите се с процеса на консолидация райони.

Затова МРРБ, съвместно със Световната банка, разработи проект на Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК, който разглежда различни варианти за развитие като банкови заеми, лизинг, публично-частно партньорство, но без отдаване на концесия. Според министъра обаче, каквито и механизми да се приемат, плавното поскъпване на питейната вода е неизбежно. Той подчерта, че увеличаването на цените на ВиК услугите трябва да става постепенно, като се предприемат паралелни мерки за гарантиране на справедливи и поносими цени за социално уязвимите групи. Николай Нанков напомни, че единна цена на водата се заплаща в консолидираните области, които се обслужват от един ВиК оператор, според промените в Закона за водите, приети единодушно от народните представители през 2015 г.

"Нанков обясни, че стратегията препоръчва преминаването към двустепенна ценова структура с въвеждане на фиксирана компонента, ще подобри финансовата стабилност на ВиК операторите. Тя предлага и въвеждане на нова национална ценова надбавка „солидарност за съответствие“, с която да се въведе солидарна отговорност между регионите. Надбавката ще бъде платима от всички потребители. Тя ще бъде събирана от ВиК операторите и приходите от нея ще бъдат преразпределяни към най-бедните региони, които изпитват най-сериозни затруднения за постигане на съответствие с директивата за отвеждане на градските отпадъчни води. Изчисленията показват, че при потребление от 500 млн. куб. м вода годишно и въвеждане на такса за солидарност в размер на 10 ст. на кубик ще бъдат акумулирани около 50 млн. лв. във фонд за подобряване на ВиК инфраструктурата в населени места, които са лишени от финансиране", обясни Николай Нанков.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета