Парламентът подкрепи Програмата на България за Председателството на Съвета на ЕС - bulgaria.utre.bg

Парламентът подкрепи Програмата на България за Председателството на Съвета на ЕС

01 декември 2017, 12:41 | Дани Стоянов
  • Снимка:
    Bulgariautre

В решението е записано, че Народното събрание изразява принципна подкрепа за обявените приоритети в проекта на Програмата за Председателството

Със 154 гласа „За“, нито един „Против“ и 15 „Въздържал се“, депутатите гласуваха и приеха Позиция на Народното събрание по проекта на Програма на България за Председателството на Съвета на Европейския съюз, което ще се проведе в периода 1 януари – 30 юни 2018 г. В решението е записано, че Народното събрание изразява принципна подкрепа за обявените приоритети в проекта на Програмата за Председателството, като споделя основните послания за консенсус, конкурентоспособност и кохезия, както и девиза „Съединението прави силата”.

В решението депутатите отправят и предложение към българското правителство при приемането на окончателната програма да вземе предвид следните теми, идентифицирани от Народното събрание като краткосрочни и дългосрочни приоритети за ЕС и за България и свързани с европейския бюджет, кохезионната политика и общата селскостопанска политика. Аргументите за това са, че многогодишната финансова рамка на ЕС за периода след 2020 г. трябва да гарантира запазване на успешните политики, водещи до постигане на стратегическите цели на Съюза за сближаване, повишена конкурентоспособност, икономически растеж и създаване на качествени работни места, социален напредък и борба с бедността.

В решението се обръща внимание на запазването на кохезионната политика като един от основните инструменти за постигане на икономически растеж и справедливо разпределение на средствата между държавите-членки. Утвърждаване на общата селскостопанска политика е определена като силна и адекватно финансирана общностна политика, а в решението си парламентът апелира за запазване на единната схема за плащане на площ и подпомагане, обвързано с производството с цел гарантиране на устойчивото развитие на този важен сектор на европейската икономика.

Други основни теми, залегнали в решението, са отбрана, сигурност и миграция. Във връзка с тях парламентът настоява за постигане на съгласие за финализиране на реформата на Общата европейска система за убежище, включително с приемането на ревизиран Дъблински регламент, като се постави фокус върху прилагането на целенасочени мерки за предотвратяване на незаконната миграция и трафика на хора.

Извежда се на преден план борбата с организираната престъпност и тероризма чрез осигуряване на по-добро взаимодействие и обмен на информация и данни между националните служби за сигурност приемане на нова правна рамка за функционирането на Шенгенската информационна система. Обръща се внимание и на активната роля България в усилията за задълбочаване на сътрудничеството и развитие на ефективна обща политика в областта на отбраната с цел повишаване на сигурността на Съюза и гражданите му. Депутатите настояват министрите да информират редовно ресорните парламентарни комисии за напредъка по реализацията на приоритетите на Българското председателство, а резултатите от заседанията на Европейския съвет да бъдат представяни в Народното събрание.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета