Месечен макроикономически монитор: Растежът достига предкризисни нива във всички сектори - bulgaria.utre.bg

Месечен макроикономически монитор: Растежът достига предкризисни нива във всички сектори

От блогa на
Bulgariautre.bg
Bulgariautre.bg
Всичко от автора
20 юли 2017, 18:57 | Георги Вулджев/еkipbg.com
  • Снимка:
    pixabay

През май и юни растежът на Българската икономика продължава да се подобрява и достига най-високите нива от 2011 г. насам

Акценти:
– Растежът на производството на промишлеността достига най-високи нива от 2011 г. насам.


– Растежът на оборота в промишлеността и търговията на дребно също


– Инфлацията се забавя, както при потребителските цени, така и при производствените


– Предприятиемачите са по-песимистични за бъдещите три до шест месеца.
През май и юни растежът на Българската икономика продължава да се подобрява и достига най-високите нива от 2011 г. насам в два от най-големите сектори – търговията на дребно и промишлеността. Това е подпомогнато от по-голям растеж на кредитирането, както към обикновените потребители, така и към предприятията. Същевременно обаче, бизнес климатът бележи известно влошаване, поради по-лоши очаквания на предприемачите за следващите три до шест месеца. Тези по-песимистични очаквания са индикация, че растежът вероятно няма да се задържи на тези нива за постоянно.


Растежът в промишлеността достига най-високите си нива от 2011 г. насам


През май промишленото производство значително ускори своето темпо на растеж и достигна 9.57% на годишна база. Това е рекордно високо ниво за последните шест години. Последният път когато промишленото производство е растяло с по-висок темп е бил през май 2011 г. Растежът на промишленото производство в България през май месец се нарежда на челните позиции в ЕС където средното ниво на растеж през същия месец е било 4.0% на годишна база. България се класира на 5-то място по растеж на промишленото производство през месеца, зад Чехия, Естония, Латвия, и Румъния.

Ускорението в растежа на промишленото производство се дължи на сериозното подобрение както в добивната, така и в преработващата промишленост. Производството в добивната промишленост нараства с 6.13% след като пада с 2.00% през април, а това в преработващата промишленост расте с 13.47%. Това е най-високото ниво на растеж отчетено в този сектор от февруари 2011 г. насам. Напомняме, че растежът на производството в добивната промишленост е силно волатилен и големи флуктуации от месец на месец са често срещано явление. Рекордно високото темпо на растеж в преработващата промишленост обаче е индикация, че секторът се намира в изключително добро състояние – най-доброто от преди кризата в Еврозоната насам.

Междувременно, растежът на производството в строителния сектор също бележи рязко подобрение. Той достига 11.96% на годишна база през май, което е най-високото ниво на растеж отчетено в този сектор от юни 2015 г. насам. Това е ясна индикация, че секторът вече е излязъл от кризата, която започна през 2016 г., когато в нито един месец не бе отчетен какъвто и да е растеж на производството. Напомняме, че това се дължеше основно на липсата на финансиране по линия на европроектите (в сравнение с предишни години), от което строителните фирми са силно зависими откакто България стана член на ЕС. През 2017 г. това финансиране вече бива подновено с по-бързи темпове и това оказва осезаем позитивен ефект върху растежа в сектора.
 
Растежът на промишления оборот също се подобрява


Промишленият оборот бележи подобрение много сходно с това в промишленото производство и както предположихме в миналото издание на макроикономическия монитор, сериозното забавяне в растежа през април е било само временно. През май месец продажбите в сектора нарастват с 15.67% на годишна база – още едно рекордно за последните няколко години ниво. Последният път когато промишленият оборот е нараснал с темпо по-бързо от това е бил през август 2011 година. Това рязко ускорение в темпото на растеж се дължи най-вече на значително по-високи продажби в преработващата промишленост. В този подсектор продажбите през май нарастват с 20.67% на годишна база, докато в растежа на продажбите в добивната промишленост се забелязва леко забавяне с около 3 процентни пункта до 8.51%.

 

На географска база се подобряват както продажбите във вътрешния пазар, така и тези във външния. Оборотът в промишлеността на вътрешния пазар расте с 11.35% през май. И в този случай това темпо на растеж е най-високото от август 2011 г. насам. Цялостното подобрение в продажбите в промишления сектор се дължи най-вече на това рязко подобрение на ситуацията във вътрешния пазар. Растежът на продажбите на външния пазар също бележи подобрение и достига 21.46%, но този път, за разлика от установената тенденция напоследък, износът не е основният двигател на оборота в промишления сектор.

 

Това че продажбите на вътрешния пазар бележат толкова сериозно подобрение е много позитивен знак за промишления сектор. Растежът в сектора е много по-устойчив, когато не зависи единствено от чуждестранно търсене, а предприятията в сектора могат да разчитат до по-голяма степен и на вътрешния пазар. Така вероятността от евентуални резки спадове в растежа на продажбите (и съответно по-висока волатилност в нивото на растеж) поради свиване на търсенето в само един от двата пазара е по-малко вероятно.
 
България е на второ място по растеж на търговията на дребно в ЕС
Търговията на дребно е още един сектор, който се представя изключително добре през май мкесец. Търговията на дребно без търговията с автомобили, мотоциклети и горива нараства с 10.43% на годишна база, което, въпреки че не е рекордно за последните години ниво, все пак е второто най-високо от януари 2015 г. насам.  Секторът продължава да се представя изключително добре, но през май месец, оборотът в промишлеността го изпреварва. Фактът, че въпреки тези толкова високи нива на растеж в търговията има сектор, който се представя по-добре е показателен, за това в колко добро състояние се намира българската икономика в началото на 2017 г.

 

В сравнение с останалата част от ЕС, растежът на търговията у нас продължава значително да изпреварва средния за съюза. През май месец средното ниво на растеж на търговията на дребно без автомобили, мотоциклети и горива дори спада с около половин процентен пункт то 2.7%. Търговията на дребно у нас се нарежда на второ място по растеж в съюза през месец май, изоставайки единствено зад Румъния където търговията нараства с 14.4%.
Нещо, което задължително трябва да се спомене, е че търговията с нехранителни стоки (с изключение на горива) в България достига 14.24%, което в най-високото ниво от 2013 г. насам. Растежът на търговията с нехранителни стоки плюс горива също се ускорява значително през май и достига 6.29%, почти 5 пункта повече от растежа отчетен през април. Последният път, когато растежът в тази категория е бил по-висок е през декември 2015 г.

 

 

През май най-много нараства търговията на дребно с разнообразни стоки (19.7%), следвана от търговията на текстил, облекло, обувки и кожени изделия (18.9%). Продажбите на компютърна и комуникационна техника се задържа на челна позиция за пореден месец, нараствайки с 18.1% на годишна база. Същевременно, продажбите на фармацевтични и медицински стоки, които растяха най-бързо през април изостават до пето място през май, нараствайки с 12.2%. Обаче, въпреки това изоставане спрямо други категории стоки, това ниво на растеж всъщност е по-високо от отчетеното през април, когато продажбите на фармацевтика нарастнаха с малко над 10%.
 
Инфлацията се забавя във всички сектори

Като цяло данните на НСИ показват, че нивото на инфлация се забавя през май и юни, както при цените на потребителските, така и на производствените стоки. През май месец инфлацията на индекса на потребителските стоки отново бележи забавяне до 1.92% през юни, след като падна до 2.30% през май. Инфлацията в цените на производител в промишлеността също се забавя до 3.90% през май, с над 1.5 процентни пункта по-ниско от нивото отчетено през април.

 

Според данните на НСИ през юни се забавя както инфлацията на нехранителните, така и тази на хранителните стоки.  Забавянето в инфлацията на хранителни стоки обаче е почти напълно незначително, докато това при нехранителните е доста по-сериозно. Инфлацията на цените на нехранителни потребителски стоки през юни е била 1.10%, което е най-ниското ниво отчетено за последните шест месеца. Същевременно, инфлацията на цените на услугите също бележи леко забавяне.
Основен фактор зад забавянето на потребителската инфлация е значително по-слабият растеж на цените на транспорта. Те нарастват с едва 2.70% през юни, след като се покачват с 6.15% през май. Като цяло НСИ отчтиа забавяне в инфлацията на повечето категории потребителски стоки, но това при транспорта е най-значителното от всички. Това забавяне в растежа на транспортните цени вероятно е свързано с понижението на цените на петрола през този месец. През юни те падат до най-ниските си нива от средата на миналата година насам

Що се отнася до цените на производствените стоки, през май месец там ситуацията е сходна с тази в потребителския сектор. Инфлацията се забавя и в двата най-големи сектора – добивна и преработваща промишленост, до 5.11% и 4.11%, респективно. По-ниска инфлация бива отчетена и във трите макро-категори продукти – за междинно потребление, енергийни продукти и инвестиционни продукти. Най-значително е забавянето в инфлацията на цените на енергийните продукти, която се забавя с над 3 пр. пункта до 4.48% през май.
Кредитирането продължава да расте
През месец май БНБ отчита поредното ускорение в растежа на отпуснатия кредит, който вече достига 4.26% на годишна база. Разбивката на БНБ показва, че това ускорение се дължи основно на по-високо кредитиране към домакинствата. То расте с 5.81% през май месец, в сравнение с 5.21% през април. Напомняме, че растежът в кредитирането към домакинствата през последните няколко месеца достига най-високите нива отчетени през последните пет години. Потребителското кредитиране отново е основният фактор зад ускореното кредитиране към домакинствата и продъжава да изпреварва растежа в отпуснатите жилищни кредити.
Междувременно, растежът на отпуснатия кредит към нефинансовите предприятия също се ускорява, но със по-бавни темпове. Кредитирането към предприятията расте с 4.26% през юни, което също е рекордно за последните години ниво (поне от края на 2012-та насам). Обикновено когато както потребителското кредитиране, така и кредитирането към предприятията се ускорява е логично да се очаква това да доведе до по-високо търсене в съответните сектори и следователно по-висока инфлация.

Както вече видяхме през май и юни месец ценовата инфлация, както на потребителските, така и на производствените стоки се забавя. Това обаче не означава, че гореизложената логика е грешна, защото забавянето, конкретно в потребителските цени, до голяма степен е повлияно от спада в цените на петрола през юни месец. Какво обаче се случва при цените на производствените стоки през май месец когато цените на петрола все още не бяха паднали толкова много и кредитирането продължи да расте?
На първо място кредитирането към предприятията расте с по-бавни темпове – това е логично да доведе до забавяне в ръста на търсенето. От друга страна това забавяне в темпото на инфлация е възможно да се дължи просто на по-висока производителност – производството расте с по-бързи темпове от търсенето, което води до спад в цените. Ако наистина се случва нещо подобно това е много добър знак, както конкретно за сектора, така и за потребителите. Защото ако инфлацията на производствените стоки отслабва, това в дългосрочен план би довело и до допълнително забавяне в потребителската инфлация. По-ниски цени означават по-висока покупателна способност, което дава възможност за по-висок ръст в потреблението в бъдеще.
Бизнесите са по-песимистични за бъдещите три до шест месеца
През юни динамиката на стопанската конюнктура като цяло е смесена. Забелязва се подобрение в два от големите сектора – строителство и търговия на дребно, докато бизнес климатът в секторите на услугите и промишлеността се влошава.
Бизнес климатът в строителния сектор нараства с 2.2 пункта през юни, до 31.5, основно поради по-оптимистични оценки и очаквания на предприемачите в сектора за състоянието на предприятията им. Според тях строителната активност се е подобрила през юни в сравнение с май и очакват тези нива на активност да се задържат и през идните три месеца. Основни фактори, които затрудняват развитието на строителните предприятия продължават да са несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила. Според проучването на НСИ, през юни влиянието на недостига на работна сила като негативен фактор се увеличава.

Напомняме, че през последните няколко месеца бизнес климата в строителството достига най-високите си нива от 2008 г. насам, което е индикация, че настроенията на предприемачите са изключително оптимистични. Не е изключено и вече да са твърде оптимистични, предвид факта, че през 2008 г. строителния сектор на глобално ниво се намираше в сериозен балон, който в последствие се спука и беше една от основните причини за настъпването на глобалната икономическа криза.
Друг сектор където оптимизмът продължава да расте е търговията на дребно. Там бизнес климатът достига 41.7 пункта през юни, покачвайки се от 41.0 през май. Това леко подобрение се дължи основно на същите причини като в строителстово – по-високи оценки на настоящото състояние на предприятията. Предприемачите в сектора обаче вече очакват обема на продажбите да отслабне през следващите три месеца и предвиждат леко увеличение в продажните цени на стоките си на месечна база.
Бизнес климатът в промишления сектор бележи лек спад от 1.2 пункта до 27.3, основно поради по-песимистични очаквания на предприемачите за състоянието на предприятията през следващите шест месеца. От „добро“ повечето вече предвиждат състоянието на техните бизнеси в близко бъдеще да остане „същото“, т.е. в общия случай не се очаква подобрение в активността. По отношение на цените като цяло не се очаква те да се покачат през идните три месеца и анкетата на НСИ регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки, въпреки по-посимистичните прогнози на предприемачите.
Бизнес климатът в сектора на услугите спада най-сериозно през юни – с цели 3.7 пункта до 18.7. Подобно на ситуацията в промишлеността, това се дължи най-вече на по-песимистични очаквания за състоянието на предприятията през идните шест месеца. И тук НСИ отчита изместване на прогнозите на предприемачите от „добро“ към „същото“. Предприемачите в сектора обаче отчитат леко подобрение на търсенето на услуги през юни, въпреки че очакванията им за идните месеци са по-резервирани.
Източник: ekipbg.com

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета