Реклама - bulgaria.utre.bg

Реклама

21 февруари 2021, 20:14 | AMG

 

reklama@bulgariautre.bgoffice@bulgariautre.bg;
телефон: +359 2 854 80 92; +359 898 40 50 54

 
РЕКЛАМНА ПОЛИТИКА:

Възможност за закупуване на брой импресии или седмични пакети. 
Възможност за комбиниране на различни позиции в един сайт според посланието.
Възможност за комбиниране на реклама в няколко сайта според обхвата на бизнеса. 
Възможност за комбиниране на реклама, ПР и нестандартно присъствие.

Аргументирано ценообразуване и гъвкаво договаряне на условия за работа.

Доверете се на нашите консултанти за индивидуални предложения за информационно и рекламно обслужване в сайтовете на AMG.

 

 

РЕКЛАМА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021:

 

Начало на предизборната кампания: 5 март 2021г.

Край на предизборната кампания: 24:00 ч. на 2 април 2021г.

 

Съгласно изискванията на Изборния кодекс, “АЛТЕРНАТИВ МЕДИЯ ГРУП” ЕООД регистрира в ЦИК и Сметната палата ценовата си листа за Парламентарни избори 2021, насрочени за 4 април 2021г.

 

Онлайн новинарският портал  Bulgariautre.bg, обединяващ сайтовете Blagoevgradutre.bg, Varnautre.bgRuseutre.bg, Plevenutre.bg, Velikotarnovoutre.bg и Lifeonlline.bg, предоставя едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции от партии, инициативни комитети, регистрирани за  участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 4 април 2021г.

 

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021г. 

Стандартна реклама - цена по действаща Рекламна тарифа

Политически ПР - цена по действаща Рекламна тарифа +50%

Всички отстъпки, упоменати в рекламната тарифа, остават в сила.

Цените по тарифа са без включен ДДС и са платими 100% авансово, най-малко 1 пълен работен ден преди излъчването.

 

Предоставенети цени не надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните шест месеца преди началото на изборната кампания.

Всеки агитационен материал трябва да съдържа недвусмислено послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

На всеки агитационен материал се посочва лицето, което го издава (партия, коалиция от партии, инициативен комитет).

Агитационните материали се публикуват само на български език.

В материалите не може да се използват химнът, гербът и знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци и/или изображения.

Материалите не може да съдържат дискриминация, основана на етнически, расов или друг признак.

Всеки материал следва да бъде издържан в съответствие със законите на Република България.

 

“АЛТЕРНАТИВ МЕДИЯ ГРУП” ЕООД обявява на страницата Bulgariautre/РЕКЛАМА информация за договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, съгласно изискванията на Изборния кодекс.