Реклама - bulgaria.utre.bg

Реклама

11 април 2020, 00:14 | AMG

 

reklama@bulgariautre.bgoffice@bulgariautre.bg;
телефон: +359 2 854 80 92; +359 898 405054

 
РЕКЛАМНА ПОЛИТИКА:

Възможност за закупуване на брой импресии или седмични пакети. 
Възможност за комбиниране на различни позиции в един сайт според посланието.
Възможност за комбиниране на реклама в няколко сайта според обхвата на бизнеса. 
Възможност за комбиниране на реклама, ПР и нестандартно присъствие.

Аргументирано ценообразуване и гъвкаво договаряне на условия за работа.

Доверете се на нашите консултанти за индивидуални предложения за информационно и рекламно обслужване в сайтовете на AMG.