Добрич - bulgaria.utre.bg
Alternative Media Group

Добрич

09 април 2013, 17:54 | AMG

Добрич


Община Добрич

9300, Добрич, ул.България 12
Тел.: +359 58 600  001 ÷ 004 /централа/
Факс: +359 58 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg

Детелина Кирилова Николова - Кмет

Иван Стоянов Колев - Зам.кмет "Финанси и общинска собственост"

Пламен Ганчев Петров - Зам.кмет "Устройство на територията"

Камелия Койчева - Зам. кмет "Хуманитарни дейности"

Надежда Петкова - Зам. кмет "Икономическо развитие и европейски фондове"

Румен Георгиев Русев - Секретар на Общината

Областна управа – Добрич

9300 Добрич, ул “Независимост” №5,
тел (+359 58) 601 200, факс (+359 58) 601 249
governor@dobrich.government.bg

Окръжен съд – Добрич

9300, гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 7;
тел.: (058) 652030, факс (058) 601480,
e-mail: os_dobrich@abv.bg

Областен съвет за сигурност  - 058 601 517

Кризисен щаб - 058 655 431

Електроразпределение - Енерго – Про - 0700016161

ВиК - Повреди – 058 655 832

Полиция

9300 гр.Добрич, ул. „Максим Горки” № 12
Дежурен  058 658311 или 058 601350
Централа: 058 658058
Факс: 058 600897
Дежурен   ОД МВР  Добрич - 058 658311, 058 603490
Дежурен   1  РУП  Добрич – 058 658566, 058 658567, 058 600895
Дежурен   2  РУП  Добрич – 058 658586,  058 658587, 058 600873