Пловдив - bulgaria.utre.bg
Alternative Media Group

Пловдив

11 декември 2012, 19:58 | AMG

Община Пловдив

 

Пловдив – 4000, Пл. Ст. Стамболов 1

Тел.: 032/656700

Факс: 032/656703

 

Гражданска защита – 032/95 22 90

 

Планинска спасителна служба – 032/624 890

 

Телефоните на ЕВН БЪЛГАРИЯ (Електроразпределение и Топлофикация Пловдив):

Общ клиентски номер – 070017777

Аварии/повреди – 070010007

Справка за сметки – 0700010207

 

Повреди

 

Водоснабдяване и канализация – 032/61 57

Пътно-транспортна обстановка – 032/ 199

 

МВР

 

РДВР Пловдив – 032/61 23

РПУ I – 032/93 20 01

РПУ II – 032/93 20 02

РПУ III – 032/93 20 03

РПУ IV – 032/93 20 04

РПУ V – 032/93 20 05

РПУ VI – 032/93 20 06

 

Автогари

 

Автогара „Юг“ – 032/62 69 37

Автогара „Родопи“ – 032/69 76 07

Автогара „Север“ – 032/95 37 05

Централна жп гара – 032/62 27 29, 032/63 27 20

 

Болници

 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“

Пловдив 4002

Бул. Пещерско шосе №66

тел. централа База 1 –  032/60-21

тел. централа База 2 – 032/264170

 

Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив

Адрес: 4003 Пловдив, бул. България №234

Телфон: 032/95 92 21