Промени при отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица - bulgaria.utre.bg

Промени при отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица

13 август 2020, 07:02 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

По този начин се намалява административната тежест и се подобрява административното обслужване на гражданите

Правителството одобри промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, с които разпоредбите ѝ се привеждат в съответствие с промяна в Кодекса за социално осигуряване, приета със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

С измененията се гарантира непротиворечиво тълкуване на разпоредбите, свързани с възможността лицата да подават заявление за отпускане на обезщетение за безработица на хартиен носител при регистрация в бюрото по труда. По този начин се намалява административната тежест и се подобрява административното обслужване на гражданите.

Създава се унифицирано заявление, с което всички правоимащи лица по Наредбата заявяват желание за отпускане на парично обезщетение за безработица, декларират обстоятелства, свързани със спиране, възобновяване, прекратяване и възстановяване изплащането на паричното обезщетение за безработица, или промяна на платежната сметка.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета