Инвестиционното предложение за хотел в Алепу е минало през екооценка и не е обжалвано - bulgaria.utre.bg

Инвестиционното предложение за хотел в Алепу е минало през екооценка и не е обжалвано

08 юни 2020, 21:30 | Bulgariautre

Имoтът пoпaдa в грaницитe нa зaщитeнa зoнa BG0001001 “Рoпoтaмo” зa oпaзвaнe нa прирoднитe мecтooбитaния и нa дивaтa флoрa и фaунa и зaщитeнa зoнa BG0002041 „Кoмплeкc Рoпoтaмo” зa oпaзвaнe нa дивитe птици

Инвестиционното предложение за изграждане на курортен комплекс в Алепу е минало през екооценка и не е обжалвано, съобщава ABCnews.bg, като се позовава на данни от РИОСВ-Бургас. Имотът попада в границите на защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002041 „Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици.

РИОСВ- Бургас е провела процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие чрез изискан доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата е приключила с Решение № БС-10-ОС/29.12.2017г., с което инвестиционното предложение е съгласувано.

Решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила. Имотите, предмет на инвестиционното предложение, попадат в устройствена зона за курорт и допълващи дейности съгласно ОУП на Община Созопол, който е преминал през екологична оценка и оценка за съвместимост в МОСВ.

Във връзка със заложени условия в Решение №БС-10-ОС/29.12.2017 г., РИОСВ възложи геодезическо заснемане за изясняване дали по време на строителните дейности е увредено местообитание 2110 от защитена зона „Ропотамо“.  Коментари (1)

Потребител
Дони
Ами ето, виждате ли? Всеки ден излизат различни информации, че всичко е точно и прочие, но някои медии продължават тенденциозно да пишат глупости
10 юни, 08:13 ч.

Добави коментар

* Задължителни полета