ЕС предприема действия за предоставяне на средства за справяне с последиците от пандемията - bulgaria.utre.bg

ЕС предприема действия за предоставяне на средства за справяне с последиците от пандемията

30 март 2020, 23:27 | bulgariautre.bg
  • Снимка:
    pixabay

ЕС предприема бързи действия за предоставяне на средства за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.. Съветът прие два законодателни акта за бързо отпускане на средства от бюджета на ЕС за справяне с кризата, предизвикана от COVID-19. Един от актовете изменя правилата на структурните и инвестиционните фондове, а другият разширява обхвата на фонд „Солидарност“ на ЕС.

Инвестиционната инициатива в отговор на короновируса ще даде на държавите членки достъп до 37 млрд. евро от средствата за сближаване за укрепване на здравните системи, както и за подкрепа на малките и средните предприятия, краткосрочните схеми на работа и услугите в рамките на общността.

Около 8 млрд. евро от общата сума ще се осигури от неизразходваното авансово финансиране през 2019 г. по линия на структурните фондове Новата мярка позволява на държавите членки да изразходват неизползваните средства за смекчаване на последиците от пандемията, вместо да ги връщат в бюджета на ЕС. Други 29 млрд. евро ще бъдат изплатени на ранен етап от суми, които иначе щяха да бъдат дължими по-късно тази година.

Средствата ще бъдат предоставени от 1 февруари 2020 г. за покриване на вече направени разходи за спасяване на човешки живот и за защита на гражданите.

Държавите членки също така ще разполагат с повече гъвкавост, за да правят трансфери между програмите по политиката на сближаване с цел пренасочване на ресурси там, където е най-необходимо.

Съветът също така измени обхвата на фонд „Солидарност“ на ЕС, за да включи в допълнение към природните бедствия и извънредните ситуации за общественото здраве. Това ще помогне на държавите членки и присъединяващите се страни да посрещнат непосредствените нужди на хората по време на пандемията от коронавирус.

Предвид неотложния характер на ситуацията двата законодателни акта ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз на 31 март и ще влязат в сила на 1 април 2020 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета