КЗК забрани на „Инерком“ да придобие ЧЕЗ - bulgaria.utre.bg

КЗК забрани на „Инерком“ да придобие ЧЕЗ

19 юли 2018, 13:26 | Габи Иванова
  • Снимка:
    Инерком

Фирмата на Гинка Върбакова не може да изкупи акциите заради фотоволтаичните си централи и естественото монополно положение на ЧЕЗ

Комисията за защита на конкуренцията забрани придобиването на контрол от страна на „Инерком България“ ЕАД върху ЧЕЗ. Това стана ясно от решението на регулатора, публикувано на сайта на институцията. В процеса на проучване, Комисията е установила, че е налице припокриване на дейностите на участниците в пазара на производство и доставка на ток от

Според оценката на КЗК придобиването би имало вертикални ефекти на пазарите, надолу по веригата, а именно: пазарите на разпределение на електрическа енергия, на снабдяване/доставка на електрическа енергия, на търговията с електрическа енергия и на свързаните с търговията услуги по координиране на балансиращи групи.

На пазара на разпределение и снабдяване/доставка на ел. енергия придобиваната група е с естествено монополно положение за територията, определена в издадените й лицензии за осъществяване на тези дейности. Паралелно, ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, формират съществен пазарен дял на база търгувани количества ел. енергия на свободния пазар.

Въз основа на цялостния анализ може да се заключи, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, която разполага със стабилен финансов ресурс и опит в електроенергийния сектор, се създават предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група.

С оглед широкия обхват от дейности на придобиваните дружества и тяхното значение за електроенергийната система на Р. България, е налице основание да се приеме, че настоящата концентрация е от стратегическо значение за страната, като потенциалните ефекти от нея биха имали пряко отражения на националната сигурност.  Комисията счита, че наличието на съществени вертикални ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета