Независимите дружества ще могат да управляват авторски или сродни права - bulgaria.utre.bg

Независимите дружества ще могат да управляват авторски или сродни права

16 март 2018, 09:07 | Дани Стоянов
  • Снимка:
    parliament.bg

С промените се възлагат и нови правомощия на кметовете на общини да упражняват контрол върху търговските обекти

Колективното управление на авторски или сродни права ще може да се извършва и от независими дружества, а не само от организации за колективно управление на права. Промените в Закона за авторското право и сродните му права бяха приети днес на второ четене от парламента. С тях се очаква развитие на пазара на авторските и сродните им права, подобряване на конкурентната среда и защита на правата на авторите.

Според измененията независимо дружество за управление на права е търговско дружество, което не се притежава и не се контролира пряко или непряко, изцяло или частично от носители на права. То e упълномощено по договори с носители на права да извършва дейност по колективно управление на права като негова единствена или основна дейност. Организация за колективно управление на права е сдружение с нестопанска цел, което се учредява, управлява и контролира от своите членове – носители на права, и е упълномощено да извършва колективно управление на права. Министърът на културата ще води и поддържа публичен регистър на лицата, получили регистрация за колективно управление на права.

Председателят на парламентарната комисия по правни въпроси Данаил Кирилов посочи, че един от спорните въпроси е бил доколко министърът на културата да остане в процедурата по формиране на тарифите, по които се разплащат авторските и сродните права на ползвателите. „След дълги дебати стигнахме до консенсус министърът на културата да продължи да участва в тази процедура и финално да определя тарифи, които в по-голямата част от случаите представляват и отразяват съгласието на двете страни в този процес – на организациите за колективно управление на права и на представителните организации на ползвателите“, посочи Кирилов.

Тарифата се утвърждава със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър въз основа на писменото споразумение за тарифа, записаха в закона депутатите. Данаил Кирилов отбеляза, че вече и представителните организации на ползвателите на права ще могат да искат преразглеждане на тарифите. Дължимите суми на ползвателите на права се изплащат не по-късно от 30 септември на годината, следваща тази, през която сумите са събрани, реши парламентът.

С промените се възлагат и нови правомощия на кметовете на общини да упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти за предварително уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях. След предложения в пленарна зала действието на тази разпоредба беше отложено с девет месеца, за да могат организациите за колективно управление на права да стиковат с кметовете дейността си и да бъдат обучени съответните служители в общините.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Политика