МОН пуска 3 нови национални програми - bulgaria.utre.bg

МОН пуска 3 нови национални програми

08 март 2018, 17:02 | Дани Стоянов
  • Снимка:
    МОН

През 2018 се предвижда близо 64 млн. лв. да бъдат отпуснати за дофинансиране на предучилищното и училищното образование

Министерството на образованието и науката (МОН) разработи проекти на 13 национални програми за развитие на образованието през 2018 година, съобщиха от ведомството.

Сред програмите има 3 нови такива - "Заедно за всяко дете", "С грижа за всеки ученик" и "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование".

През 2018 година се предвижда близо 64 милиона лева да бъдат отпуснати за дофинансиране на предучилищното и училищното образование, допълват от МОН.

Програма "Заедно за всяко дете" е с бюджет от 450 хил. лева. По не ще се подпомагат екипи, които работят по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система.

Програма "С грижа за всеки ученик" е с бюджет от 2 млн. лева. Средствата са отпуснати за възнаграждения на учителите, които работят допълнително с ученици, срещащи трудности в обучението.

Програмата "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование" е с бюджет от 28 млн. лева. Тя осигурява изплащане на обезщетения при оптимизиране на структурата на персонала в детски градини и училища.

Разширява се обхватът на програма "Осигуряване на съвременна образователна среда". Тя е с бюджет 9.23 млн. лева. По нея са разработени три нови модула. 100 хил. лева са предвидени за посещения на музеи. 1.7 млн. лева - за оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, и 2.9 млн. лева - за осигуряване на ученически шкафчета, в които учениците да държат учебници и помагала, с цел олекотяване на раниците.

Ще продължи и финансирането по десетте национални програми, действали досега. Сред тях са "Система за национално стандартизирано външно оценяване", "Ученически олимпиади и състезания", "Развитие на системата на предучилищното образование", "Обучение за ИТ кариера", "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование", "Квалификация", "Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище", "Роден език и култура зад граница" и "Без свободен час".

Със средствата по националните програми ще се осигуряват съвременни информационни и комуникационни технологии и ще внедряват иновативни методи на обучение. Предвидени са и средства за оборудване на лаборатории, модернизиране на професионалното образование и осигуряване на целодневно обучение на учениците.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета