Девет нови електронни услуги ще предостави на гражданите и бизнеса Агенция по вписванията - bulgaria.utre.bg

Девет нови електронни услуги ще предостави на гражданите и бизнеса Агенция по вписванията

08 март 2018, 13:40 | bulgariautre.bg
  • Снимка:
    МП

Това заяви изпълнителният директор на агенцията Зорница Даскалова

Агенцията по вписванията ще предоставя 9 нови електронни услуги на гражданите и бизнеса с финализиране на надграждането на Имотния регистър и връзката му с кадастралния регистър.

Това заяви изпълнителният директор на агенцията Зорница Даскалова по време на пресконференция за стартирането на проект „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“.

"Този проект е изключително важен. С успешната му реализация  ще се подобри обслужването  за гражданите и бизнеса“, допълни заместник-министърът на правосъдието Десислава Ахладова, като подчерта, че намаляването на административната тежест е сред основните приоритети на правителството, по които активно и последователно работят Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията.

По думите на изпълнителния директор Зорница Даскалова сред бъдещите електронни услуги, които ще предоставя агенцията са:
• регистриране на заявление за предстояща сделка за предварително деклариране на предстояща сделка;
• проверка на статус на заявление, осигуряващ видимост на подготвителни действия за сделки с недвижим имот;
• автоматизирано известяване на заинтересовани страни на посочен e-mail адрес;
• уведомления за общините и техните бази данни за данъчни цели;
• искане за издаване на преписи;
• искане за издаване на удостоверение за лице;
• искане за издаване на удостоверение за имот;
• искане за издаване на удостоверение за период;
• калкулатор за изчисление на дължимите държавните такси.

Проектът се осъществява с финансова помощ „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата му стойност е в размер на 1 500 000 лева, а срокът за изпълнението му е 18 месеца.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета