НСИ: Бизнес климатът в България се подобрява - bulgaria.utre.bg

НСИ: Бизнес климатът в България се подобрява

29 януари 2018, 16:49 | Дани Стоянов
  • Снимка:
    pixabay

Най-голямо подобрение на бизнес климата е отчетено в сектора на услугите

Общият показател на бизнес климата този месец се е повишил с 2.6 пункта спрямо декември 2017 година, сочат данни на националната статистика. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно показателят остава приблизително на нивото си от предходния месец.

Най-голямо подобрение на бизнес климата е отчетено в сектора на услугите – увеличението е с 4.9 пункта спрямо предходния месец. Това се дължи на по-добрите оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-оптимистични са и мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги.

„Бизнес климатът в промишлеността“ е нараснал с 3.8 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им относно производствената активност през следващите три месеца се подобряват.

Бизнес климатът в строителството запазва приблизително нивото си от декември 2017 година. Анкетата регистрира леко влошаване в оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията, докато очакванията им за следващите шест месеца са по-благоприятни.

В следващата половин година стопанските ръководители очакват и увеличение на новите поръчки в строителството, което според тях ще доведе и до известно активизиране на дейността в краткосрочен план.

Показателят „бизнес климат в търговията на дребно“ също остава приблизително на нивото си от предходния месец. Анкетата регистрира подобрение в мненията на търговците на дребно както за настоящото бизнес състояние на предприятията, така и за обема на продажбите през последните три месеца. Същевременно обаче очакванията им относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца да се влошават.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Снимка на деня:

Снежен поздрав от ВТУ
Снежен поздрав от ВТУ