Промени в 11 закона приети с цел намаляване на административната тежест - bulgaria.utre.bg

Промени в 11 закона приети с цел намаляване на административната тежест

24 януари 2018, 14:31 | Дани Стоянов
  • Снимка:
    Bulgariautre

Депутатите гласуваха отпадане на част от изисквани документи

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за посевния и посадъчния материал, с които се изменят 10 други закона. С текстовете се цели намаляване на административната тежест чрез оптимизиране на някои административни услуги и отпадане на част от изискуемите документи, предава БНТ.

Отпада разрешителният режим за производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал. Производство на посевен и посадъчен материал ще могат да извършват лица, регистрирани като земеделски стопани и сключили договор с притежателя на сертификат, когато сортът е защитен. Според промените Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ще поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и посадъчен материал.

Отпада срокът на издадените сертификати за лозовия посадъчен материал и забраната той да бъде търгуван след изтичането на срока на документа.

В Закона за горите се отменя предварителното съгласуване със съответната регионална дирекция по горите на скиците или скиците-проект на имота при учредяване на право на ползване и при промяна на предназначението на поземлени имоти до 50 декара, които не са публична държавна собственост.

В Закона за опазване на земеделските земи се предвижда при изграждане или разширяване на обекти върху земеделски земи от първа до шеста категория, за които се определят най-малко две площадки или трасета, площадките да се определят не с предварителен проект на подробен устройствен план, а със скици или скици-проекти. Регламентира се и възможността заинтересовано лице да поиска потвърждаване на решението за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

В Закона за ветеринарномедицинската дейност отпада изискването за представяне на копие от дипломата и удостоверение за членство в Българския ветеринарен съюз на ветеринарните лекари при регистрацията на ветеринарномедицинско заведение.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета