НС прие на второ четене промени в Закона за кредитните институции - bulgaria.utre.bg

НС прие на второ четене промени в Закона за кредитните институции

29 ноември 2017, 11:16 | Мила Иванова
  • Снимка:
    Bulgariautre

Дават се повече правомощия на Надзорния съвет

Една от основните промени касае това, че вече банките ще уведомяват БНБ незабавно след узнаване относно обстоятелства, които дават основания за наличието на негативно въздействие от страна на лицата, които притежават пряко или непряко над 20% от акциите в капитала на банката, с оглед нейното стабилно и разумно управление, съобщават от БНТ.
С друга промяна се дава повече правомощия на Надзорния съвет.
Банката може само с единодушно решение на колективния и управителния орган и след предварително одобрение на Надзорния съвет съответно на членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, да формира експозиции към администратори на банката; акционери, притежаващи акции, които им осигуряват повече от 10 на сто от общия брой на гласовете в общото събрание на акционерите; акционер, чийто представител е член на управителния или надзорния орган на банката; юридически лица, в управлението на които участват лица по т. 1 - търговски дружества, в които банката или лице по т. 1 - 4 участва в управлението, или има квалифицирано дялово участие.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Политика