Проектът за нов ЗФВС бе подкрепен на първо четене от парламентарните комисии по образование и правни въпроси - bulgaria.utre.bg

Проектът за нов ЗФВС бе подкрепен на първо четене от парламентарните комисии по образование и правни въпроси

22 ноември 2017, 18:15 | bulgariautre.bg
  • Снимка:
    ММС

    Проектът за нов ЗФВС бе подкрепен на първо четене от парламентарните комисии по образование и правни въпроси

Законопроектът предлага система за регулация на спорта

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев представи Проекта за нов Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) пред парламентарната Комисия по правни въпроси и пред Комисията по образованието и науката. На двете комисии присъства и зам.-министърът на младежта и спорта Ваня Колева. Законопроектът бе приет от правна комисия на първо четене с 14 гласа "за", 0 гласа "против" и 6 гласа "въздържали се". Образователната комисия одобри Проекта за нов ЗФВС на първо гласуване с 12 гласа "за" и 6 "против". Новият проект на Закон за физическото възпитание и спорта цели да отговори на новите изисквания и потребности на обществото в сферата на спорта и физическата активност. Законопроектът предлага система за регулация на спорта, която осъвременява и систематизира сега действащата нормативната уредба.
По време на заседанието на парламентарната правна комисия министър Кралев обясни, че в Законопроекта са систематизирани и разписани множество процедури, които в момента са разпръснати в различни нормативни актове, което затруднява тяхното прилагане. Спортният министър подчерта, че в действащия Закон за физическото възпитание и спорта не са предвидени принудителни административни мерки, което ограничава възможностите за въздействие при осъществяване на контрол за спазване на закона. Затова в проекта за нов закон са предвидени широк набор от мерки като: разпореждане за предприемане на конкретни мерки за предотвратяване или преустановяване на допуснати нарушения или за отстраняване на последиците от тях; задължаване на спортните организации да свикат общо събрание или заседание на управителните или контролните органи на спортните организации; искане за отмяна на решения на управителните или контролните органи; писмено разпореждане на спортна федерация да предприеме необходимите действия за промяна на вътрешни актове и др. Красен Кралев отговори подробно на въпросите по законопроекта от страна на депутатите от БСП. Той разясни детайлно на Валери Жаблянов условията, заложени в проекта на нов закон за развиване на спортно-туристическaта дейност.
Пред членовете на Комисията по образованието и науката бяха разяснени новостите, които проектът за нов ЗФВС предвижда в сферата на предучилищното, училищното и университетското образование. В процеса на съгласуване на законопроекта с МОН са коментирани няколко законови постановки, като са приети голяма част от забележките на образователните експерти. Основната идея на ММС е да даде възможност и по-голям тласък за развитие на спорта и физическата активност сред учащите.
„Смятаме за голям плюс предвидената възможност за създаване на студентски спортни клубове, които могат да се подпомагат финансово от висшето училище и Министерството на образованието и науката, като изрично е посочено, че клубът трябва да е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност“, коментира Кралев.
Идеята ни е да изработим нов закон за физическото възпитание и спорта, който да отговаря на потребностите на хората, категоричен бе спортният министър. Според Кралев връзката между концепцията за развитие на българския спорт и начина на конструиране на системата на българското образование е много тясна. "Ако не успеем да върнем авторитета на физическото възпитание в училищата и ВУЗ-овете, сме обречени на крах. Всички възлагат надежди за бъдещето на подрастващите на образователната система. Учители по физическо трябва да влязат в часовете от 1-4 клас. Масовият спорт в училищата и университетите е основата, без която не можем. Няма как без инфраструктура в училище, което е ангажимент на държавата, но това зависи изцяло от отношението на директорите към физическото образование", подчерта Красен Кралев.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета