Втора пенсия ще може да се взима 5 г. преди навършване на възрастта за пенсиониране - bulgaria.utre.bg

Втора пенсия ще може да се взима 5 г. преди навършване на възрастта за пенсиониране

02 ноември 2017, 15:23 | Мила Иванова
  • Снимка:
    parliament.bg

От 1 януари размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" се увеличава с един процентен пункт

От 1 януари 2018 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи с 3,8 на сто

По желание на осигурения пенсионните фондове могат да изплащат допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за пенсиониране
 
Това може да стане при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Това реши Народното събрание, след като направи промени на второ четене в Кодекса за социално осигуряване, внесени от Министерския съвет.

В бюджет 2018 е предвидено от 1 януари 2018 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи от 1,126 на 1,169, т.е. с 3,8 на сто.

От 1 юли 2018 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2017 г., ще се преизчислят с новия процент за година осигурителен стаж, което ще ги увеличи с 3,8 на сто. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши до 207,60 лв., а социалната пенсия за старост ще стане 125,58 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход - 910 лв. Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2018 г. се предвижда да стигне 362,97 лв., което е с близо 20 лв. или с 5,5 а сто повече в сравнение с 2017 г.

През 2018 г. за изплащане на пенсии са предвидени 9,454 млрд. лв. - с 478,6 млн. лв. повече в сравнение с очакваните разходи през настоящата година. От 1 януари размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" се увеличава с един процентен пункт и става 19,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. От тях 11,02 на сто са за сметка па работодателя, а 8,78 на сто - от работника.

За родените след 31 декември 1959 г. се предвижда размерът на осигуровката за фонд "Пенсии" да е 14,8 на сто. За останалите осигурителни рискове не се планира промяна в размера на осигуровките.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за Комисията за финансов надзор, внесени от Министерския съвет. В гласуването участваха 162 депутати, от които 100 бяха "за", 22 – "против", а 40 се въздържаха.

Част от промените са свързани с осигуряване на бюджетна обезпеченост на КФН. Предвижда се финансирането да става чрез такси, които се събират при осъществяване на правомощията на комисията.

В закона е записано, че размерът на възнагражденията на служителите на КФН не следва да е по-нисък от съответния размер на възнагражденията на служители от поднадзорните на КФН лица.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета