Министър Нанков ще открие обновената сграда на училище в Разлог - bulgaria.utre.bg

Министър Нанков ще открие обновената сграда на училище в Разлог

24 октомври 2017, 06:00 | bulgariautre
  • Снимка:
    МРРБ

Официалната церемония по рязане на трикольорната лента е от 12.00 часа

Днес от 12.00 часа предстои официална церемония по рязане на лента на обновената сграда на СУ „Братя Каназиреви“ – Разлог. Трикольорната лента тържествено ще бъде прерязана от инж. Красимир Герчев, кмет на Община Разлог и Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството. На официалната церемония ще присъстват жители и гости на общината. 
Събитието е част от дейностите заложени по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в Разлог - сгради на образователната инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0027-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта, по който ще се осигури съвременна, икономически и енергийно ефективна  среда в две общински училища – СУ „Братя Каназиреви“ - град Разлог и ОУ “Никола Парапунов“ - Разлог е 1 830 015.25 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 1 543 780.57, националното съфинансиране е 272 431.86, собственото съфинансиране е 13 802.82 лева.
В проекта са включени дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградата на СУ „Братя Каназареви” – Разлог,  чрез прилагане на цялостен пакет от мерки, които да доведат до гарантирано намаляване на енергопотреблението и да създадат необходимите условия за използване на възобновяеми енергийни източници, като важен фактор на устойчивото развити, както и до подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и работната среда в съответствие с всички съвременни изисквания за осигуряване на качество и ефективност на работния процес.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета