Правата на детето и равнопоставеността на половете са сред приоритетните теми на председателство ни - bulgaria.utre.bg

Правата на детето и равнопоставеността на половете са сред приоритетните теми на председателство ни

14 октомври 2017, 16:40 | Мила Иванова
  • Снимка:
    МВнР

По време на Председателството България ще работи и за по-ефективно участие на Съюза по линия на международните организации

Под председателството на заместник-министър Юрий Щерк, в сградата на Министерството на външните работи се проведе Петото заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека.

В обръщението си към участниците заместник-министър Щерк благодари за доброто сътрудничество между всички отговорни институции и добрата комуникация със заинтересованите страни. Той представи основните приоритети на България по отношение на правата на човека в контекста на предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз. Сред тях са включени защитата на правата на детето, насърчаването на равнопоставеността между половете, защитата на правата на хората с увреждания и закрилата на най-уязвимите лица. В допълнение той отбеляза, че по време на Председателството България ще работи и за по-ефективно участие на Съюза по линия на международните организации.

В заседанието взеха участие заместник-министрите на вътрешните работи, на правосъдието и на здравеопазването, омбудсманът на Република България Мая Манолова, председателите на Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за хората с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, експерти от ресорните министерства и ведомства, както и представители на неправителствения сектор.

По време на обсъжданията беше разгледана процедурата по приемане на законопроект за повишаване на статута на Омбудсмана и разширяване на правомощията на институцията с цел по-ефективна защита на българските граждани.

Основни въпроси в дневния ред бяха още задълженията на България по въпросите за правата на човека на международно равнище. От Държавната агенция за закрила на детето представиха доклад относно готовността на България за присъединяване към Третия факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето. Отчетени бяха препоръките към страната по отношение на Конвенцията за премахване на всички форми на расова дискриминация, както и напредъка по подготовката на делегацията за предстоящата защита на националния доклад по Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от ноември 2017 г. Беше обсъдено и представянето на средносрочния доклад на България по Универсалния периодичен преглед пред Съвета по правата на човека на ООН в края на 2018 г.

Заместник-министър Щерк изрази увереност, че с обсъдените мерки и постигнатия напредък, чрез отговорното изпълнение на задълженията и  успешното представяне на постиженията на страната ни в областта на правата на човека, ще се подобри имиджа на България в международната общност.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Политика