Парламентът прие Годишния доклад за състоянието на националната сигурност - bulgaria.utre.bg

Парламентът прие Годишния доклад за състоянието на националната сигурност

05 октомври 2017, 17:46 | Мила Иванова
  • Снимка:
    Bulgariautre

Като заплаха за националната сигурност са посочени организираната престъпност, ДДС измамите, контрабандата и други

Парламентът прие Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на България през 2016 г., внесен от Министерския съвет. В гласуването участваха 200 народни представители, от които 104 бяха "за", а 96 - "против".
Проблем според депутати от БСП и "Атака" е споменаването на Русия като заплаха за националната сигурност на България. Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че в доклада няма такава констатация.
В докладите на различните комисии в парламента се отбелязва, че в годишния доклад за националната сигурност е записано, че през 2016 г. не са постъпвали конкретни данни за планирани и подготвяни терористични актове срещу български обекти или чужди обекти на територията на страната.
Като заплаха за националната сигурност са посочени организираната престъпност, ДДС измамите, контрабандата на тютюн и тютюневи изделия, инвестирането на капитали със съмнителен произход, измамите с фондове на ЕС, корупцията, трафика на наркотични вещества, трафика на хора, фалшификацията на електронни платежни инструменти, престъпленията против собствеността и личността.
Отразено е, че битовата престъпност, кражбите, грабежите и противозаконното отнемане на автомобили оказват най-съществено влияние върху чувството за сигурност на гражданите. Направен е извод, че спрямо 2015 г. общата престъпност намалява, увеличава се разкриваемостта.
През 2016 г. са регистрирани 103 773 престъпления, което е намаление с около 7.4% спрямо 2015 г. Разкрити са 49 460 от регистрираните престъпления, като нивото на разкриваемост се е увеличило с 8.8 пункта спрямо 2015 г.
През 2016 г. са проведени 2 национални и 415 полицейски и специализирани операции за разкриване на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Миграционният натиск е риск, който налага прилагането на дългосрочни мерки за изграждане и поддържане на преградни съоръжения, както и за повишаване капацитета на службите за сигурност и обществен ред.
Сред факторите с дълготрайно въздействие върху социалната сигурност са негативните демографски процеси, ниската образованост сред висок процент от населението, натискът на икономическата криза и отражението ѝ върху положението на маргинализираните общности, миграционната криза, нарастващият брой социално изключени лица, увеличаване на хората със затруднена реализация на пазара на труда.
Подчертава се, че демографската криза води до съществени регионални икономически дисбаланси.
Рисковете за енергийната сигурност са продиктувани от продължаващата висока степен на зависимост на страната от един доставчик на енергоресурси - Руската федерация и недостатъчната междусистемна свързаност на България със съседните страни, както и кризата между Русия и Украйна и произтичащата от нея непосредствена заплаха от прекъсване на транзита на природен газ.
Сред рисковете пред икономиката са понижение на износа за Русия, минималните ефекти на Брекзит за България, по-слабият растеж в ЕС заради Брекзит.
В областта на земеделието е посочено, че опасност са горските пожари и се отчита рязко нарастване на броят им и размерът на опожарените площи за последните години. Има и повишеният риск от възникване на горски пожари, особено в резултат на почистването на земеделски земи. Секторът земеделие е откроен като един от рисковите по отношение на злоупотребите и неефективното управление на средства на Европейския съюз.
По отношение на политиката за опазване на културно-историческото наследство в доклада е акцентирано върху престъпното посегателство срещу археологическото движимо културно наследство - незаконно търсене, съхранение, износ, трафик и последваща търговия извън страната.
В дискусията групите на БСП и ДПС се обявиха против доклада. Според тях в него има съществени пропуски - не е засегнат въпросът с българското председателство на Съвета на ЕС, киберсигурността, граничната сигурност и др.
Проблем според депутати от БСП и "Атака" /част от Обединени патриоти/ е споменаването на Русия като заплаха за националната сигурност на България. Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че в доклада няма такава констатация. Този доклад е закъснял и това е първата заплаха за националната сигурност, заяви председателят на ДПС Мустафа Карадайъ.
Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Политика