Министър Кралев пред парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта: Зала “Фестивална” ще бъде открита през октомври - bulgaria.utre.bg

Министър Кралев пред парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта: Зала “Фестивална” ще бъде открита през октомври

13 септември 2017, 19:07 | bulgariautre.bg
  • Снимка:
    ММС

    Министър Кралев пред парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта: Зала “Фестивална” ще бъде открита през октомври

Ремонтът на зала “Фестивална” е напълно завършен

Ремонтът на зала “Фестивална” е напълно завършен. Обновената зала, която ще носи името “Асикс Арена” ще бъде официално открита през месец октомври. Това каза министърът на младежта и спорта Красен Кралев по време на заседание на парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта в отговор на въпрос, зададен му от председателя на Комисията Славчо Атанасов (Обединени патриоти). Цялата стойност на ремонта е 7 млн. лв., от които 4 млн. собствени средства на „Академика 2011“ и 3 млн. лв. по договор за енергийна ефективност.
“За последно залата беше използвана за лека атлетика през 2011 г. и за този период леката атлетика бе лишена от своя дом. А без да осигурим нормални условия за зимна подготовка на атлетите, няма как да изградим големи състезатели”, заяви министър Кралев.
След ремонта капацитетът на „Арена Асикс“ е увеличен от 1800 на 2270 седящи места, като за концертни и културни събития може да приеме до 6000 човека. Съоръжението е оборудвано с нова лекоатлетическа писта - марка „Мондо” с 4 коридора. Залата е подходяща за практикуване на редица спортове и провеждане на състезания по лека атлетика, футзал, танци, аеробика, бойни спортове, гимнастика, фитнес и др.
Въведени са мерки за енергийна ефективност, като топлоизолации на стенните и покривните участъци, извършени са всички необходими дейности по осигуряване на пожарна безопасност (покритие, отговарящо на нормативните изисквания, нова система за пожаро-известяване). С въведените мерки за енергийна ефективност (ЕСКО Договор) енерго-потреблението се понижава с най-малко 36% на годишна база. Старото осветление е подменено с ново, тип LED, с цел постигане на максимална осветеност във всички части на обекта при значителна икономия на ел. енергия. Усвоени са и допълнителни 2000 квадратни метра площ, които до момента са били неизползваеми, а сега са превърнати в търговски обекти.
“Залата е достъпна за хора с увреждания, както в спортно-състезателната си част, така и по трибуните”, изтъкна Красен Кралев.
Народният представител от ГЕРБ Светлана Ангелова поиска от министър Кралев повече информация относно предстоящи ремонти в някои от държавните спортни училища. “Основен приоритет на настоящия екип на Министерството на младежта и спорта е развитието на спорта сред децата и учениците, тъй като това е начинът да имаме не само повече успехи в спорта за високи постижения, но и здрава нация. По отношение на спорта за високи постижения ние сме се фокусирали върху обновяване на базата на държавните спортни училища в страната”, обясни Красен Кралев.
Министерството на младежта и спорта има договор като бенефициент по Оперативна програма региони в растеж 2014 – 2020 – Култура и спорт в училище. Финансирането се отнася за три от държавните спортни училищa:
• В Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев“ гр. София ММС изпълнява проект „Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност и осигуряване достъпа на хора с увреждания до сградите на спортното училище и общежитие“. Стойността на проекта е 910 200 лв. В момента тече процедура за избор на изпълнител на инженеринг и за осъществяване на строителен надзор от лицензирана фирма. Осъществяването на ремонта ще бъде съобразено в учебната програма на училището.
• В Спортно училище „Георги Бенковски“ гр. Варна ММС изпълнява проект „Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност за спортно училище“. Стойността на проекта е 2 700 600 лв. Има сключен е договор за инженеринг и за осъществяване на строителен надзор от лицензирана фирма. Към днешна дата изготвения работен проект е предаден за доклад за съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите на строителния надзор.
• В Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ гр. Русе ММС изпълнява проект „Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност за спортното училище и общежитие. Стойността на проекта е 3 081 000 лв. В момента решението за избор на изпълнител за инженеринг е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията.
Владимир Вълев от ГЕРБ попита спортния министър какви мерки е предприело Министерството на младежта и спорта след отнемането на лицензията от Комисията за лицензиране и атестации на Българската федерация по шахмат. Красен Кралев припомни, че по силата на констатациите на Инспектората по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта в доклади от 2016 г. и 2017 г., е установено нецелесъобразно и незаконосъобразно разходване на средства, отпуснати на Българската федерация по шахмат за периода 2011 -2014 г. на обща стойност 2 097 461,43 лв. “По отношение на установеното нецелесъобразно и незаконосъобразно разходване на средства от БФ по шахмат с председател Силвио Данаилов за периода 2011 -2014 г., Министерство на младежта и спорта е предприело всички действия за защита на държавния интерес”, увери министър Кралев. В началото на август тази година Комисията по лицензиране на Министерството на младежта и спорта взе решение да не поднови лиценза на Българската федерация по шахмат (БФШ). На 17 август ММС е завело обезпечително дело върху имущество на Българска федерация по шахмат (имот със сграда), за да се гарантират държавните вземания на отклонените средства, а на 21 август е заведено съдебно дело за възстановяване на средствата. На 1 септември ММС е подало молба в Прокуратурата към вече образуваната преписка срещу ръководителите БФШахмат да бъдат добавени новите обстоятелства, че дължимите средства към държавния бюджет са вече в размер на над 2 млн. лв, както и че средствата са преведени по сметка на офшорна компания, регистрирана в САЩ.
“Както вероятно Ви е известно, присъствах в началните минути на учредителното събрание на Българска федерация шахмат - 1928 във Велико Търново на 2 септември 2017 г., тъй като получих покана от народните представители Иван Генов и Руслан Тошев. В създалата се ситуация, в която няма лицензирана федерация, която да обединява и организира дейността на шахматните клубове в страната, интересът от страна на Министерството на младежта и спорта към новосъздаващите се организации е повече от оправдан. Държа да подчертая обаче, че нито една друга алтернативна организация в българския шахмат не е отправяла покана към мен да присъствам на учредителното й събрание. Важно е да се отбележи също, че присъствах само в началото на учредителното събрание във Велико Търново, след което напуснах залата, защото служебните ми задължения не позволяват да присъствам по време на избора на ръководство и устав.
Многократно съм заявявал публично условията си за създаване на ново сдружение в българския шахмат, а те са: на учредителното събрание да бъдат поканени всички шахматни клубове; сдружението да обедини поне 50% от шахматните клубове в страната; събранието да бъде проведено публично и пред медиите; ръководителите на новото сдружение да дадат ясен сигнал, че се разграничават категорично от досегашните методи на управление на българския шахмат и са отворени за приобщаване на всички шахматни клубове”, допълни Красен Кралев.
Народният представител от Обединени патриоти Йордан Йорданов попита министъра на младежта и спорта в какво състояние се намира тревното покритие на стадиона в гр. Русе след ремонта и установихте ли каква е причината за проблемите на терена. Министър Кралев обясни, че грешката е на ниво проектиране. От рехабилитиране се нуждаят няколко малки участъка, които са в рамките на под 1% от площта на терена. Затрудненията в поддръжката на тревното покритие се дължат на дренажната система. Изградената такава не е достатъчна за отводняване на терена при валежи и поливане.
Представеният при кандидатстване за финансиране от Министерството на младежта и спорта от страна на Община Русе проект включва само подмяна на съществуващата дренажна система. Подмяната е извършена, но се оказва недостатъчна за отводняване на терена.
“След направена проверка от назначена от мен комисия се установи, че възможно решение на възникналия казус е изграждане на допълнителни дренажни жили. От направените проучвания установихме, че полагането му може да се направи като се запази максимално тревното покритие. Утре ми предстои среща с кмета на Русе за финално разрешаване на проблема”, обясни Красен Кралев.
Севим Али от ДПС попита какво е мнението на Красен Кралев относно искането децата на починали олимпийски шампиони да вземат техните доживотни премии до навършване на 18 годишна възраст. Спортният министър бе категоричен, че ако тази идея среща подкрепа от народните представители, тя трябва да бъде регламентирана в новия закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС). По думите му, в случая става дума за онаследяване на доживотни премии, което може да бъде регламентирано само в закона. “В случая трябва да имаме предвид, че пожизнените месечни премии, давани от Министерството на младежта и спорта на олимпийските медалисти, нямат статута на „пенсии“, както неправилно се наричат от медиите. В този смисъл тяхното „наследяване“ е с неизяснен статут. Във всеки случай в момента това не е регламентирано по никакъв начин в действащия ЗФВС.
В момента, както знаете предстои разглеждането на проекта за нов Закон за физическото възпитание и спорта в Народното събрание, така че ако има инициатива от страна на народни представители за включване на подобен текст в закона, той ще бъде разгледан от най-добрите експерти в съответните парламентарни комисии и ще имаме становище от най-високо ниво възможно ли е това и как може да се регламентира”, коментира министър Кралев.
Представителите на ПП „Воля“ зададоха въпрос как е регламентиран статута на фитнес-инструктурите в проекста за нов ЗФВС. Министър Кралев обясни, че в действащия закон дейността на фитнес центровете не се регламентира. Проектът на нов ЗФВС създава регламентация, съдържаща изисквания към всички лица, предоставящи спортни услуги. По смисъла на закона фитнес-центровете предоставят спортни услуги и са длъжни да спазват изискванията на закона към лицата, предоставящи спортни услуги.
Чл. 102, ал. 1, т. 2 от проекта предвижда спортните услуги да се предоставят чрез лице, вписано в регистъра на треньорските кадри, притежаващо съответната професионална квалификация. Т.е. фитнес-инструкторите трябва да притежават определена професионална квалификация и да бъдат вписани в регистъра на треньорските кадри, който се води в ММС.
В отговор на въпрос от народния представител от БСП Михаил Христов за спорта за хора с увреждания, министър Кралев посочи, че в новия Закон за физическото възпитание и спорта за първи път е предвидено създаването на Български паралимпийски комитет, в който ще членуват всички федерации, които развиват спорт за хора с увреждания. „Това е огромна крачка напред в организирането на спорта за хора с увреждания. Средствата, които държавата отделя, трябва да достигат до всички“, подчерта министър Кралев. По думите му, основната задача на този Комитет и на ММС трябва да бъде разширяването на кръга на хора с увреждания, които да имат достъп до спорт. „Всички спортни съоръжения трябва да бъдат достъпни и трябва да се дава по-голяма публичност, за да могат хората с увреждания да бъдат информирани къде могат да практикуват любимите си спортове“, каза той.
Иван Ченчев от БСП постави въпроса с отговорността на ММС за контрола на състоянието на спортните съоръжения в страната във връзка с инцидента в село Градежница. Министър Кралев заяви, че поддръжката на спортните обекти в населените места е отговорност на съответната община. „Единственият начин за контрол от страна на ММС е с законови мерки общините да бъдат задължени да поддават коректна и навременна информация за попълване на Регистъра на спортни обекти към Министерството. Това дава възможност за проверка и контрол на описаните спортни обекти и начина на тяхната експлоатация“, обясни спортният министър.

Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета