НСИ: Бизнесклиматът у нас се подобрява - bulgaria.utre.bg

НСИ: Бизнесклиматът у нас се подобрява

29 август 2017, 06:10 | Дани Стоянов
  • Снимка:
    bulgariautre/ архив

По-голяма част от търговците очакват продажните цени да не се променят през следващото тримесечие

През август 2017 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.5 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрения бизнес климат в търговията на дребно и сектора на услугите. Това сочи статистика на Националния статистически институт.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 2.2 пункта в сравнение с юли, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се запазва, но очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни. Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за развитието на бизнеса.

На второ място е факторът „недостиг на работна сила”, чието негативно въздействие се засилва през последния месец. По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През август съставният показател „бизнес климат в строителството” запазва приблизително равнището си от предходния месец. Анкетата регистрира подобрение в оценките на строителните предприемачи относно настоящото бизнес състояние на предприятията, докато очакванията им за следващите шест месеца са леко влошени. Основните фактори, затрудняващи предприятията, остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Същевременно през последния месец е отчетено засилване на неблагоприятното влияние на фактора „недостиг на работна сила”. Относно продажните цени в строителството мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 4.5 пункта спрямо юли, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Оптимистични са и прогнозите им по отношение на поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца. Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене продължават да са основните пречки за развитието на дейността. По отношение на продажните цени по-голяма част от търговците очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

През август съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се увеличава с 1.9 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца са по-неблагоприятни. Най-сериозните затруднения за бизнеса остават свързани с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда. Относно продажните цени в сектора очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Портфейл