Инспектората на ВСС провери 128 заявления от граждани за забавени дела - bulgaria.utre.bg

Инспектората на ВСС провери 128 заявления от граждани за забавени дела

04 август 2017, 15:21 | Мила Иванова
  • Снимка:
    prb.bg

Дело за причиняване на средна телесна повреда при нанесен побой в центъра на София е продължило 16 години, 2 месеца и 14 дни

Дело за причиняване на средна телесна повреда, продължило 16 години, 2 месеца и 14 дни, и делба на 6 имота в полите на Витоша, извършена за 15 години, 2 месеца и 24 дни, са най-продължителните производства, установени от Инспектората към ВСС при проверка на 128 заявления от граждани за забавени дела, извършена в периода 1 април – 30 юни 2017 г.
84 от заявленията за нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а” от Закона за съдебната власт (ЗСВ) са основателни – 36 са по наказателни дела, 48 са по граждански, търговски и административни дела.
Най-много – 13, са забавените наказателни производства за престъпления против личността. Сред тях е и продължилото 16 години, 2 месеца и 14 дни дело за причиняване на средна телесна повреда при нанесен побой на бивш съдружник в ателие за химическо чистене в центъра на София (престъпление по чл. 129, ал. 2, пр. 3 и пр. 5 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс). Заявления за забавено правораздаване са подали както пострадалия, така и подсъдимия.
В досъдебното производство са допуснати забавяни, причинени от пропуски на прокуратурата. Три пъти първоинстанционният съд – Софийски районен съд (СРС), е прекратил производството и е върнал делото на прокуратурата за прецизиране на обвиненията. Това е забавило приключването на производството с близо 3 години.
В съдебната фаза също са допуснати сериозни забавяния, причинени от действията на съдилищата. Постановената от  СРС присъда е отменена от въззивната инстанция (СГС) и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. Образуваното след това съдебно производство в СРС е продължило 7 години и 4 месеца. Проведени са общо 30 съдебни заседания, 15 от които са отложени поради неявяване на подсъдимите или техните защитници. Съдът не е предприел никакви действия за проверка на представяните от тях медицински документи, болнични листове и писмени доказателства за служебна ангажираност, както и за издирване на нередовно призованите свидетели и за дисциплиниране на неявили се свидетели въпреки редовното им призоваване.
В резултат на всички забавяния делото е прекратено поради изтичане на абсолютната давност за наказателно преследване по повдигнатото обвинение.
Сред забавените граждански, търговски и административни дела най-продължително е за делба между петима съделители на шест имота, подробно индивидуализирани по местоположение, площ и граници в местност в полите на Витоша (чл. 34 от Закона за собствеността).
В производството, продължило 15 години, 2 месеца и 24 дни, са допуснати много забавяния при разглеждането му пред първоинстанционния и пред въззивния съд, изразяващи се най-вече в многократното отлагане на съдените заседания и насрочването им през големи интервали от време. Делото в СРС, образувано през 2001 г., е продължило 6 години в първата фаза на делбата и 3 години и 8 месеца във втората. В първата фаза на делбата съдът установява само кръга на съделителите, броя на имотите, включени в делбената маса, и квотата на всеки съделител, а във втората извършва делбата. По това  производство в първата фаза са проведени 17 съдебни заседания, а във втората 10 – отлагани безкритично от съда за събиране на доказателства.
Отчетът на Инспектората към ВСС за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а” от ЗСВ (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1 април – 30 юни 2017 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС -  http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.
По информация от Министерството на правосъдието за този период са сключени 51 споразумения, по които общата изплатена сума за обезщетения е 98 600 лв. Максималният размер на обезщетението, предвиден в ЗСВ, е 10 000 лв.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета