7-дневен срок за БФШ да възстанови незаконосъобразно разходваните над 2 милиона лева - bulgaria.utre.bg

7-дневен срок за БФШ да възстанови незаконосъобразно разходваните над 2 милиона лева

02 август 2017, 10:35 | Дани Стоянов
  • Снимка:
    ММС

Официалното седалище по това време на ЕШС е в Хюнеберг Зее, Швейцария

В периода 2011 – 2014г. Българската федерация по шахмат (БФШ) е заявила искане за осигуряване на средства от страна на Министерство на младежта и спорта (ММС) за заплащане на такси за провеждане на първенства и турнири към Европейския шахматен съюз (ЕШС), предава ММС.

Извършена е извънпланова проверка от Инспектората по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) към ММС, в хода на която са прегледани и анализирани документи и информация - констатации в доклад № ДИ1 СФ-18/16.02.2016г. в изпълнение на заповед №ФК-10-1239/02.11.2015г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/, ведно с приложено към същия Писмо на Европейския шахматен съюз от 14.12.2015 г. и анекси, Арбитражно Решение, постановено от Спортния Арбитражен съд CAS 2016/A/4812 по дело на БФШ срещу ЕШС и други.

По време на проверката на БФШ от страна на Инспектората са констатирани нарушения на нормативни разпоредби.

В резултат на извършена извънпланова проверка от Инспектората по чл. 64а от ЗФВС към ММС за периода 2011-2014 година е констатирано, че осигурените средства от страна на Mинистерството за заплащане на такси за провеждане на първенства и турнири в размер на 2 097 461,43 лв., не са разходвани по предназначение. Една част от проведените турнири не са били включени в официалния календар на ЕШС и спортната федерация не е начислявала и събирала такси за домакинство и други, съгласно Правилата на ЕШС.

Отчетените от страна на БФШ суми за разходваните  финансови средства не са въз основа на първични счетоводни документи, съгласно Закона за счетоводството. От страна на АДФИ и Инспектората е констатирано, че описаните суми в размер на 2 097 461, 43 лв. за периода 2011 – 2014 година са преведени по банкова сметка, която не е официалната сметка на ЕШС. Парите са преведени по сметката на компания с неясен собственик със същото наименование, а именно European Chess Union,  регистрирана на адрес: 16192 Coastal Highway, Lewes Delaware, USA, а сметката по която са преведени парите е открита в АБАНКА – Любляна, Словения.

Официалното седалище по това време на ЕШС е в Хюнеберг Зее, Швейцария, с операционен офис в Белград, Сърбия, на улица  „Масарикова“ №5/19, 11 000 Белград, Сърбия, като официалната сметка на ЕШС е открита в Bank Credit Suisse, Швейцария.

В резултат на заключенията на извършената проверка е предоставен на президента на БФШ 7-дневен срок, считано от 01.08.2017 г., за предприемане на действия по възстановяване на незаконосъобразно и нецелесъобразно разходваната сума по банковата сметка на ММС.

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Снимка на деня:

Кръщенето на Принц Луи
Кръщенето на Принц Луи