10-годишен провал в електронното здравеопазване, установи Сметната палата - bulgaria.utre.bg

10-годишен провал в електронното здравеопазване, установи Сметната палата

28 юли 2017, 11:56 | Дани Стоянов
  • Снимка:
    Facebook

Проверяващият орган даде на министъра на здравеопазването 20 препоръки

10-годишен провал на електронното здравеопазване установи одит на Сметната палата, предава БНТ.

Проверяващият орган даде на министъра на здравеопазването 20 препоръки, както и 7 на управителя на НЗОК като те трябва да се изпълнят до края на следващата година. Сметната палата извърши одит на изпълнението „Електронно здравеопазване“ за периода от 01.01.2012 г. - 30.06.2016 г.

Установено е, че въпреки че то е постоянен приоритет във всички правителствени програми и национални здравни стратегии, през последното десетилетие, България все още няма изградена интегрирана здравно-информационна система, която да осигурява необходимата информация за нуждите на управлението и на потребителите на здравни услуги, в т.ч. за изпълнение на ангажиментите на страната във връзка с трансграничния обмен на здравни данни. На фона на бързото развитие на електронното здравеопазване в другите европейски държави, обменът на данни в реално време между информационните системи и регистрите у нас продължава да бъде непостигнато предизвикателство.

Отговорност за управленските решения през одитирания период носят шестима министри на здравеопазването, петима управители на НЗОК и шестима директори на Националния център по обществено здраве и анализи.

В доклада на Сметната палата е записано, че цялостната организация на процеса по планиране и реализация на проектите за електронно здравеопазване и обществените поръчки е неефективна и се нуждае от съществено подобряване.

До края на одитирания период няма разработени и утвърдени национални здравно-информационни стандарти и медицинска документация, съответстващи на възможностите за електронна обработка и обмен на медицинска и здравна информация. Отделните информационните системи и регистри в здравеопазването не са интегрирани и обмен на данни в реално време между тях не се осъществява.

Почти 10 години след осъзнатата и стратегически декларирана необходимост не са създадени електронно направление, електронна рецепта и други софтуерни приложения за обмен на данни в реално време.

В заключение от Сметната палата посочват също, че резултатите от проведеното национално представително изследване на удовлетвореността на гражданите от реализацията на електронното здравеопазване потвърждават наличието на съществени пропуски в дейността на институциите.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Политика