Заявленията за обезщетение за безработица ще могат да се подават онлайн - bulgaria.utre.bg

Заявленията за обезщетение за безработица ще могат да се подават онлайн

26 юни 2017, 10:38 | Дани Стоянов
  • Снимка:
    noi.bg

Нуждата от документи за осигурителемн стаж за безработица отпада от 30 юни

От 1 юли 2017 г. заявлението за отпускане на обезщетение за безработица ще може да се подава и по електронен път, съобщават от Националния осигурителен институт. Това ще става чрез специално разработена административна услуга, която ще е достъпна на интернет страницата на институцията.

Електронната услуга ще може да се използва чрез квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя, издаден от НОИ.

Заради промени в Наредбата за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица има нов образец на заявление. Заедно с него потребителите, избрали електронния вариант на подаване, ще трябва да приложат като прикачен файл и акт за прекратяване на трудовите им договори.

За заявленията, подадени след 30 юни 2017 г., отпада необходимостта лицата да представят документи, удостоверяващи осигурителен стаж за безработица.

В новия образец на заявлението безработното лице следва да посочи един от трите възможни начина за получаване на документите, които НОИ издава за исканото обезщетение. С оглед защита на личните данни получаването им по електронен път на посочен електронен адрес е възможно, само ако лицето притежава квалифициран електронен подпис или ПИК.

В тези случаи документите се смятат за връчени с изтеглянето им.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета