НСИ: Разходите на работодателите за един отработен час нарастват с 8 на сто - bulgaria.utre.bg
Alternative Media Group

НСИ: Разходите на работодателите за един отработен час нарастват с 8 на сто

20 март 2017, 14:00 | Мила Иванова
  • Снимка:
    pixabay.com

Увеличението в индустрията е с 8,1 на сто, в услугите - с 9,4 на сто

По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2016 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 8 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2015 година. Увеличението в индустрията е с 8,1 на сто, в услугите - с 9,4 на сто, и в строителството - с 2,2 на сто.
По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2016 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - с 25,5 на сто, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 14,3 на сто, и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 10,7 на сто. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 1,7 на сто, "Строителство" - с 2,2 на сто, и "Образование" - с 3 на сто.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8,2 на сто, а другите разходи /извън тези за възнаграждения/ - със 7 на сто. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 2,2 на сто за "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" и "Строителство" до 25,9 на сто за "Култура, спорт и развлечения".Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета