Майчинските не са заплата, да не се разчита само на тях - bulgaria.utre.bg

Майчинските не са заплата, да не се разчита само на тях

13 ноември 2012, 06:28 | Bulgariautre

Зачестиха случаите на злоупотреба със социалните добавки

- Г-жо Ангелова, успяхте да издействате да се заделят още 30 млн. лв. за строителството на нови детски градини догодина. Откъде ще дойдат тези пари?
- Парите са заложени в бюджет 2013 г. Допълнителните средства за строителство на детски градини, както и останалите средства за повишаване на доходите на населението, предвидени в бюджета за следващата година, ще дойдат от повишението на приходната част на бюджета в сравнение с предходната година. Това ни дава възможност да помислим и предвидим повече средства за насърчаване на социалните политики, каквито са и подобряването на условията в детските градини.
- Други мерки за подпомагане на майките предвиждате ли? Например може ли да се задължат работодателите със служители над определен брой да имат и детски кът в офиса?
- Работодателите могат да се възползват от възможността за еврофинансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Социални иновации в предприятието”, за да изградят детски кътове на работното място. Като по този начин ще подобрят социалния климат в предприятието, ще подпомогнат работещите майки да съвместяват по-лесно личния и професионалния си живот. Мярката беше отворена миналата година, но за съжаление само две от подадените и одобрени проектни предложения са за детски кътове.
- Ясно е, че няма да има увеличение от януари за майчинските – от 240 на 310 лв., но може ли да се случи по-късно през следващата година?
- Параметрите в бюджет 2013 г. вече са определени и в които сектори имаше възможност сумите да бъдат повишени през следващата година, това ще бъде направено. Социалната политика винаги е била приоритет на ГЕРБ, затова и един от акцентите в бюджета е намаляване на бедността. Предвидено е повишаване на минималната работна заплата от 1 януари от 290 на 310 лв., а от 1 април ще се увеличи и размерът на пенсиите средно с 9,3%. Това ще осигури по-добър стандарт на живот на най-уязвимите социални групи, компенсирайки натрупаната инфлация. Въпреки че продължаваме да водим политика на фискална стабилност, за първи път бюджетът може да си позволи да помисли за повишаване на доходите, но разбира се, на фона на европейската и световната криза не може да си позволим повишение на доходите на всички социални групи, защото виждате какво се случва в редица европейски страни. По отношение на увеличение на майчинските мога да кажа, че правителството подпомага майките, но тези пари не са заплата и майките не могат да разчитат изцяло на тях при отглеждането на децата. Ние сме единствената страна в ЕС, заедно с Швеция, където майчинството е толкова дълго. Много по-добре е стимулирането на майчинството да се насочи в усилията към подобряване на условията в детските градини, построяването на нови, за да може майките, връщайки се на работа след първата година, да получават пълния размер на възнагражденията си.
- В момента някои бременни жени записват висше образование само за да получават еднократната помощ, предвидена за майки студентки. Може ли да се направи нещо, за да се избегнат подобни практики?
- За съжаление има и такива случаи, които са констатирани от служителите на Агенцията за социално подпомагане. Еднократната помощ за майките студентки редовно обучение е в размер на 2880 лв. Тази сума е примамлива и затова някои се възползват от това право, след като се запишат фиктивно в университета. След като вземат парите, тези майки не продължават обучението си. Напоследък тези случаи зачестиха, затова и социалното министерство обмисля промени в законодателството с цел затягане на контрола върху отпускането на помощта.
- Докъде стигна идеята, която лансира Тотю Младенов, данък общ доход да зависи от броя на децата?
- Засега подобни предложения не са обсъждани в нашата парламентарна група или пък в социалната комисия, но предполагам, че когато Министерството на труда и социалната политика има готовност да предложи сериозно такъв вариант и, разбира се, го съгласува с Министерството на финансите, ще го дискутираме.
- Заложихте увеличение на пенсиите догодина. Какво означава това – колко повече пари ще са необходими и общо каква е сумата за пенсии?
- В проекта на закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване е предвидено увеличение на доходите на пенсионерите средно с 9,3% от 1 април 2013 г. Увеличението ще бъде диференцирано според годината на отпускане с цел компенсиране на инфлацията за периода от последното увеличаване – от юли 2009 до декември 2012 г. С най-голям процент индексация - 9,8 %, ще бъдат увеличени пенсиите, отпуснати до 31 декември 2009 г., а най-малко, с 2,2% - отпуснатите през тази година. Също така ще бъде увеличена минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 145 на 150 лв. Предвидено е увеличение на социалната пенсия от 100 на 110 лв., както и максималният размер на пенсията да стане от 700 на 770 лв. Всичко това ще доведе до нарастване на разходите за пенсии за сметка на Държавното обществено осигуряване с 585 млн. лв. През 2013 г. разходите за пенсии ще достигнат 9,6 на сто от БВП при очакван дял от 9,3 на сто от БВП за 2012 г., който е по-висок с 0,4 % от планираното му равнище.
- По последни данни безработицата в края на третото тримесечие е по-ниска. На какво се дължи това, какви са мерките, които се вземат за повишаване на заетостта?
- Намаляването на безработицата и създаването на повече работни места са приоритет на това правителство. Само през тази година са заделени над 300 млн. лв. по Националния план за заетост и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за политики, насочени към намаляване на безработицата, повишаване на равнището на икономическа активност и инвестиции в развитието на човешкия капитал. Тази година по ОП „Развитие на човешките ресурси” са разкрити над 10 схеми, насочени предимно към осигуряване на обучение и заетост сред групите в неравностойно положение на пазара на труда. През 2013 г. се предвижда значително увеличаване на средствата от тази оперативна програма, предназначени за активни политики на пазара на труда, които да подпомогнат действията на правителството за изпълнение на социалните ангажименти по приоритетите в социалната сфера, сред които е и повишаване на заетостта.
- Промяна в обезщетението за безработица предвижда ли се?
- През месец юли 2010 г. правителството вдигна драстично размера на обезщетението за безработица, като премахна установения дотогава таван на обезщетението в размер на 240 лв. От тогава до сега обезщетението за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход. Т.е. едно лице, ако се е осигурявало на максималния осигурителен доход в продължение на 24 месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, то получаваното от него обезщетение ще бъде в размер на 1200 лв.
И през следващата година това ниво на обезщетението се запазва, както и минималният дневен размер от 7,20 лв.
- Какво ще е приоритетно в законодателството в социалната политика до края на годината?
- В момента работна група в социалното министерство подготвя промени в Кодекса на труда, които ще влязат в Народното събрание до края на годината. Целта на законопроекта е усъвършенстване на нормативната уредба на трудовите правоотношения чрез регламентиране на договора за стажуване като особен вид договор, улесняващ достъпа на младите хора до пазара на труда и подпомагащ прехода им от образование и обучение към устойчива и качествена заетост. Предложените промени в Кодекса на труда са част от мерките, които българското правителство предприема в подкрепа на младежката заетост в рамките на Националната инициатива „Работа за младите хора в България” 2012-2013 г., която беше приета с решение на Министерския съвет.
С цел насърчаване наемането на безработни младежи и ограничаване на младежката безработица законопроектът предвижда промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане, чрез която се въвеждат данъчни стимули за работодатели, наели на работа безработни младежи на възраст до 29 години с регистрация в дирекции „Бюро по труда” над 4 месеца.
Визитка
Родена е на 9 юни 1969 година в Горна Оряховица
Завършила е социални дейности, финанси и психология
Специализирала е здравен мениджмънт
Избрана е за депутат от ГЕРБ в 41-вото НС в избирателен район Русе
Член е и на парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията

Светлана Ангелова, зам.-председател на социалната комисия в НС пред в. "Монитор"


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Най-доброто от печата